Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Ninh Thuận

Trên địa bàn Ninh Thuận đang có 6108 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Ninh Thuận tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 3313 công ty, Huyện Ninh Hải 913 công ty, Huyện Ninh Phước 649 công ty, Huyện Thuận Nam 432 công ty, Huyện Ninh Sơn 416 công ty, Huyện Thuận Bắc 211 công ty, ...

CÔNG TY TNHH VN AN HUY

4500631064

Số 09 Nguyễn Gia Thiều, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang, Tháp Chàm